НАЧАЛО

Съобщение

        

        

    

ГРАФИК  ЗА РОТАЦИЯ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ ОТ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ЗА ПЕРИОДА ОТ 24.11.2021 г. ДО 07.12.2021 г. - тук