НАЧАЛО

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОТНОВО ЗАЕДНО“

Заповед за утвърждаване на критерии за подбор на ученици за участие по НП "Отново заедно" - тук

Решение по протокол № 17 от 19.07.2021 г. - тук