АКТУАЛНО

Набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”

Обявление - тук

Образец на Предложение за доставка на продукти по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" - тук

Заповед за определяне на комисия - тук

Протокол - тук

Заповед за определяне на избран заявител - тук