ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Финансов отчет

Бюджет 2019 г. - тук

Бюджет, касово изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г., справка - тук

Бюджет, касово изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г., справка - тук

Бюджет, касово изпълнение на бюджета към 30.09.2019 г. - тук

Справка за извършени промени по бюджета на училището към 30.09.2019 г. - тук

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г. - тук

Справка за извършени промени по бюджета на училището към 31.12.2019 г. - тук

Справка за процентното изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г. - тук

Бюджет, касово изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г. - тук

Бюджет, отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г. - тук

Бюджет, отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г. - тук

Бюджет, отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г. - тук

Бюджет, отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2021 г. - тук

Бюджет, отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г. - тук

Бюджет, отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2021 г. - тук