КОНТАКТИ

За контакти

Можете да се свържете с нас на следните координати:

Адрес: кв. „Васил Левски", ОУ „Никола Вапцаров", гр. Казанлък  п. к. 6100, България

Телефон и факс: 0431/6 34 66

ounvkk@abv.bg