ПРИЕМ

Прием за първи клас за учебната 2021/2022 година

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, първите седем години са важни, вторите седем – също. Да ги започнем заедно през учебната 2021/2022 година!

НИЕ, ВАПЦАРОВЦИ,

МОЖЕМ:

ДА СЕ УЧИМ,

ДА ТВОРИМ,

ДА СПОРТУВАМЕ,

ДА ПОБЕЖДАВАМЕ!

 

По какво си приличаме с другите училища в град Казанлък?

 • Съвременна МТБ – кабинети с мултимедии, компютърен кабинет, игротека, физкултурен салон, стол.
 • Обучение по ЗУЧ и ИУЧ по български език и математика.
 • Допълнителни консултации с ученици и родители.
 • Безплатни учебници.
 • Безплатни закуски и програма „Училищен плод”.
 • Обедно столово хранене.

 

Различни сме, защото на нашите ученици предлагаме:.

 • Целогодишно обучение първа смяна.
 • Целодневно обучение за учениците – ГЦОУД.
 • Самостоятелен корпус за първокласници.
 • Часове по ФУЧ /безплатна форма/ според интересите на учениците по: английски език, информационни технологии, изобразително изкуство, футбол, баскетбол, волейбол.
 • Целодневно медицинско обслужване.
 • Коректни отношения учител - родител, учител – ученик.
 • Специален /индивидуален/ подход за пътуващи ученици от община Казанлък и други общини.

 

Нашето бъдеще:

 • Високи резултати на учениците по всички учебни дисциплини, извънкласни и извънучилищни дейности.
 • Прием на учениците след VІІ клас в реномирани училища.
 • Непрекъснато усъвършенстване на педагогическия труд.
 • Реновиране на материално – техническата база.

 

ПРЕЦЕНЕТЕ САМИ!
НИЕ ВИ ОЧАКВАМЕ!

Заповед за училищна комсия за подготовка и организиране на дейностите по приема на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 г.- тук

Правила за прием в първи клас за учебната 2021/2022 г. - остават същите както предходната учебна година - тук

График - тук

В първи клас през учебната 2021/2022 г. - тук

Наръчник - тук

Заповед за утвърждаване на училищен план прием за учебната 2021/2022 г. - тук

Заповед за утвърждаване на списък на записаните ученици в I клас - тук

Заповед за утвърждаване на списък на записаните  ученици за първи клас на учебната 2021-2022 г. след трето класиране - тук

Сайт на Община Казанлък за прием в I  клас - https://school.kazanlak.bg/

Важна информация за родителите на учениците, записани в I клас - тук