УЧЕНИЦИ

Въпроси и отговори относно възможност за продължаване на обучението

Ред и условия за продължаване на обучението

Лица, които не са посещавали училище и лица прекъснали обучението си през минали години в образователната система биха могли да продължат образованието си в институцията при изпълнение на следните условия: 1. Заинтересованото лице, което желае да продължи образованието си, подава Заявление по образец – тук до директ

Обучение от разстояние в електронна среда

Препоръки за безопасна работа в интернет и Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа - тук

Ученици

ОУ "Никола Вапцаров" се гордее със своите ученици и техните постижения. В момента в училището се обучават 585 ученици в 25 паралелки. От тях 16 паралелки са в начален и 9 – в прогимназиален етап. Възрастовата група варира от 7 до 13 години. 48% от учениците са момичета, 52% - момчета. Пътуващи учениците от други населени места са 0,6% Обръщение към р