УЧИЛИЩЕТО

Стратегия на институцията

Стратегия - тук

Страничка за безопасно движение по пътищата

„БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Е ПРАВО И ОТГОВОРНОСТ НА ВСИЧКИ.“ Обучението по Безопасност на движението по пътищата /БДП/ в клас е свързано с изграждане на основите на възпитанието, културата и техническата грамотност, необходими за безопасното поведение по пътищата на уче

Достъп до информация

Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Казанлък, Кв. „Васил Левски“ Електронна поща – ounvkk@abv.bg Тел. 0431/63466 Работно време на административната служба, отговаряща за приемането на заявления за предоставянето на достъп до информация:

Етичен кодекс на ОУ “Никола Йонков Вапцаров“ гр. Казанлък

Етичен кодекс - тук

За училището...

В момента в училището се обучават 585 ученици в 25 паралелки. От тях 16 паралелки са в начален и 9 – в среден курс. В педагогическия екип работят 50 учители, които заедно с работещите в административно–помощния сектор, хармонизирано осъществяват цялостната дейност. Обучението е с продължителност: начален етап - 4 години и прогимназиален етап - 3 години.