НАЧАЛО

Документация свързана с COVID-19

Заповед № 1239/14.09.2020 г. - тук

Заповед № 1240/14.09.2020 г. - тук

Заповед № 1241/14.09.2020 г. - тук

Заповед № 1242/14.09.2020 г. - тук

Заповед № 1243/14.09.2020 г. - тук

Заповед № 1244/14.09.2020 г. - тук

Заповед № 1245/14.09.2020 г. - тук

Заповед № 1246/14.09.2020 г. - тук