АКТУАЛНО

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Документи във връзка с Регламента за защита на личните данни (GDPR (ЕС) 2016/679) - тук

Данни за администратора:
ОУ „Никола Вапцаров", гр. Казанлък
Адрес: гр. Казанлък, кв. „Васил Левски“
E-mail: ounvkk@abv.bg
Телефон: 0431/6 34 66
Интернет страница: https://vapcarov.info 

Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните:
E-mail: gdprss@abv.bg
Телефон: 0877 082 221

Използва се само за въпроси, свързани с обработката на Вашите лични данни от ОУ „Никола Вапцаров", гр. Казанлък  в качеството му на администратор, както и за упражняването на правата Ви по чл. 15 - 22 от Регламент (ЕС) 2016/ 679."