Служебна информация

На вниманието на учениците в VII клас през учебната 2019/2020 г.

Заповед  на министъра на образованието и науката - тук

Образци на документи - тук

Организация на дейностите - тук

Анализ на резултатите от НВО VII клас по БЕЛ през учебната 2019/2020 г. - тук

Анализ на резултатите от НВО VII клас  по математика през учебната 2019/2020 г. - тук