Служебна информация

Олимпиади през учебната 2020/2021 г.

Правила за организиране  и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания - тук

Д Е К Л А Р А Ц И Я   за информираност и съгласие - тук

Резултати от училищен кръг на олимпиадата по математика - тук

Резултати от училищен кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда - тук

Резултати от училищен кръг на олимпиадата по биология и здравно образование - тук

Резултати от училищен кръг на олимпиадата по български език и литература - тук

Резултати от областен кръг на Национално състезание "Европейско кенгуру" - тук