УЧИЛИЩЕТО

Достъп до информация

Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“
гр. Казанлък, Кв. „Васил Левски“
Електронна поща – ounvkk@abv.bg
Тел. 0431/63466
Работно време на административната служба,

отговаряща за приемането на заявления за предоставянето на достъп до информация: 
                                                                                

                                                                                 8:00-12:00 ч.
                                                                                 почивка 12:00-12:30 ч.
                                                                                 12:30-16:30 ч.

 

Бланки - тук

Вътрешни правила за достъп до обществена информация - тук

Отчети - тук

Отчет 2019 г. - тук

Отчет 2020 г. - тук