ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Профил на купувача

Вътрешни правила за поддържане "Профил на купувача" - тук

Заповеди -  тук, тук

Решение за откриване на процедура - тук

Техническа спецификация - тук

Покани до издателства -тук

Сключен договор с  Издателство  „Клет България“ ООД - тук

Сключен договор с Издателство  „БИТ И ТЕХНИКА" ООД - тук

Сключен договор с Издателство  „ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД - тук

Сключен договор с Издателство „Домино" ЕООД - тук

Сключен договор с „БГ Учебник”  ЕООД - тук

Сключен договор с Издателство „Изкуства” ЕООД - тук

Сключен договор с Издателство „С.А.Н.ПРО” ООД - тук

Обявление за възложена поръчка - тук

Обявление за приключване на процедура - тук