Служебна информация

Документи

График за провеждане на консултации - начален етап на основното образование I - ви учебен срок за учебната 2021/2022 г. - тук

График за провеждане на консултации - прогимназиален  етап на основното образование I - ви учебен срок за учебната 2021/2022 г. - тук

Седмично разписание за I - ри срок на учебната 2021/2022 г. - тук

График за провеждане на час на класа - 2 за I - ви учебен срок на учебната 2021/2022 г. - тук

График на обучение  2021/2022 г. - тук