УЧЕНИЦИ

Ученици

ОУ "Никола Вапцаров" се гордее със своите ученици и техните постижения. 

В момента в училището се обучават 542  ученици в 23  паралелки. От тях 15 паралелки са в начален и 8 – в прогимназиален етап.

Възрастовата група варира от 7 до 13 години. 48% от учениците са момичета, 52% - момчета.

Пътуващи учениците от други населени места са 0,6%

 

Обръщение към родителите на малките ученици

ПРАВИЛА за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет - тук

Постер - тук