УЧИЛИЩЕТО

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

Вътрешни правила

Етичен кодекс на ОУ “Никола Йонков Вапцаров“ гр. Казанлък

Етичен кодекс - тук

За училището...

В момента в училището се обучават 486 ученици в 23 паралелки. От тях 16 паралелки са в начален и 7 – в среден курс. В педагогическия екип работят 43 учители, които заедно с работещите в административно–помощния сектор, хармонизирано осъществяват цялостната дейност. Обучението е с продължителност: начален етап - 4 години и прогимназиален етап - 4 години. Г