Служебна информация

Документи във връзка с Регламента за защита на личните данни (GDPR (ЕС) 2016/679)

Декларация за поверителност - тук

Документи

График за провеждане на факултативните учебни часове за учебната 2018/2019 г. - тук График за класни и контролни работи през I-ви срок на учебната 2018/2019 г. - тук График за провеждане на консултации - начален етап на основното образование I - ви учебен срок за учебната 2018/2019 г. - тук График за провеждане на консултации - прогимназиален етап на основното образование I