Персонал

Учители

Педагогически и непедагогически персонал при ОУ „Никола Вапцаров", град Казанлък, за учебната 2019/2020 година

Име

Позиция

Цвета Денева Коева-Милева

директор

София Матейчева Димитрова

заместник  директор по УД

Сафина Йорданова Христова

заместник  директор по АСД

Гергана Миткова Гигова

педагогически съветник

Даниела Минчева Иванова ресурсен учител

Стефанка Мотева Режева

старши учител, начален етап

Петя Христова Раева – Атанасова

старши учител, начален етап

Донка Михайлова Атанасова

старши учител, начален етап

Соня Георгиева Христова

старши учител, начален етап

Недялка Данева Стоилова

старши учител, начален етап

Дарина Денчева Радева

 учител, начален етап

Гергана Благоева Йорданова

 учител, начален етап

Марийка Станчева Георгиева

старши учител, начален етап

Иванка Иванова Савова

старши учител, начален етап

Роска Костадинова Душанова

старши учител, начален етап

Петя Николова Костадинова

старши  учител, начален етап

Яника Пламенова Иванова учител, начален етап

Росица Димова Златева

старши учител, начален етап

Милена Димитрова Обретенова

старши учител, начален етап

Лилия Стоянова Рачева старши учител, начален етап

Десислава Георгиева Говедарова

старши учител, начален етап

Атанас   Русинов  Георгиев старши учител, начален етап

Диана Павлинова Ковачева

старши учител, чужд език в начален етап

 Мариана Иванова Петрова

старши учител, начален етап

Мария Николаева Колева учител, начален етап

 Паолина Христова Христова

 учител, начален етап

Ана Костадинова Станчева

 учител, начален етап

Мария Георгиева Стоянова – Колева

учител, начален етап

Нела Петкова Георгиева

старши учител, начален етап

Илина Цонева Митева

 учител, начален етап

Юлияна Антимова Паральова

учител, начален етап

Недка Тодорова Калчева

старши учител, начален етап

Жана Пламенова Колева

учител, начален етап

 Петя Станкова Николова учител, начален етап
Петя Павлинова Чакърова учител, начален етап
Росица Петкова Огнянова старши учител, начален етап

Жени Янева Ковачева

старши учител, прогимназиален етап – БЕЛ

Снежана Асенова Маринова

старши учител, прогимназиален етап – БЕЛ

Симона Евгениева Тотева учител, прогимназиален етап - БЕЛ

Албена Петкова Момчева

старши учител, прогимназиален етап - ХООС и БЗО

Геновева Трифонова Георгиева

старши учител, прогимназиален етап – АЕ

Събина Милкова Ангелова

старши учител, прогимназиален етап - математика

Димитрина Матейчева Дойчева старши учител, прогимназиален етап - математика

Добринка Димитрова Георгиева

старши учител, прогимназиален етап - история и цивилизации, музика

Светлана Христова Терзиева

старши учител, прогимназиален етап – география и икономика, история и цивилизация

Валентина Ангелова Стефанова

старши учител, прогимназиален етап – информационни технологии, физика и астрономия, математика

Светослава Славова Петрова учител, прогимназиален етап -  музика

Мариела Томова Попова

учител, прогимназиален етап – изобразително изкуство

Йордан Иванов Йорданов

старши учител, прогимназиален етап - ФВС

Наталия Велериевна Николова

главен счетоводител

Дияна Димитрова Митева

ЗАС

Кула Янева Абрашева

касиер-домакин

Недялка Атанасова Димитрова

чистачка

Еленка Иванова Боруджиева

чистачка

Тотка Цанева Михова

чистачка

Надя Бонева Големанова

чистачка

Росица Огнянова Соколова

чистачка

Наньо Спасов Нанев

огняр

Ганчо Кунев Абрашев общ работник