Училищно настоятелство

Училищно настоятелство

Училищно настоятелство при ОУ „Никола Вапцаров", гр. Казанлък.

Регистрирано с Решение № 621 от 28.02.2002 г. на Старозагорския окръжен съд

Ръководство:

  •   Христо Митев Василев – председател
  •   Веселина Христова Мандевска - секретар
  •   Кристалина Златева Вълчева – касиер
  •   Цвета Денева Коева – Милева – член на УС
  •   Динко Желязков Кюмюрев - член на УС